Agromakelaardij Over Reilink en Reilink
 
 

N33

Datum: vrijdag, 01 januari 2016 verdubbeling doorgetrokken naar Appingedam

N33

Verdubbeling van de N33 doortrekken naar Appingedam.

Grondeigenaren opgepast, deze verdubbeling zit eraan te komen en...
wellicht eerder dan u denkt wordt u benaderd door aankoop mensen van RWS (Rijks Water Staat)
Deze onderhandelingen vergen veel kennis op dit gebied, laat u bijstaan door een agrarisch makelaar die ook onteigeningsrecht heeft gestudeerd en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in deze materie.

De uiteindelijke verkoop van grond voor deze verdubbeling houdt u niet tegen maar het is de kunst om eruit te slepen wat er inzit.
U dient financieel en of materieel ruimschoots gecompenseerd te worden.!
De eerste inventariserende gesprekken met belanghebbenden zijn reeds gevoerd, anderen hebben reeds de eerste contacten gelegd.

Willem Reilink staat u graag terzijde, hij doet dit overigens niet in zijn eentje, hij heeft hiertoe assistentie van Marten Groothof uit Lippenhuizen Fr. 
Orienterende gesprekken zijn altijd gratis! telefoon mobiel 06-50963842 vaste net 0598-432740

 
 
     
  Nieuw voor ondernemers