Agromakelaardij Over Reilink en Reilink
 
 

Taxaties van Reilink & Reilink Agromakelaardij en Financieel advies.

Nieuw,
Sinds 01 jauuari 2016 zijn wij toegelaten tot het NRVT (Nederlands Register Voor Vastgoed) Gerechtigd tot het voeren van de titel RT (Register Taxateur)


Onze taxateurs zijn DNV- gecertificeerd, d.i. de hoogst mogelijke certificatie die in Nederland mogelijk is. Deze certificatie omvat de sector wonen en de sector landelijk- en agrarisch vastgoed en sector WOZ. 
Deze deskundigheid vormt een garantie voor u als opdrachtgever.

Taxatie t.b.v. financiering, aan of verkoopopdracht, verdeling gezamenlijk bezit, etc.
Taxeren is het vaststellen van de waarde van zaken. In dit geval onroerende zaken. Wanneer u besluit tot het geven van een taxatieopdracht zal een van onze taxateurs een afspraak met u maken om deze opdracht schriftelijk vast te leggen. Dan vindt er een opname plaats van het te taxeren object. De opname bestaat uit een inventarisatie van het object, alsmede een gesprek met de opdrachtgever omtrent achtergrondinformatie. Wellicht zal onze taxateur u ook om bouwtekeningen of andere gegevens, zoals bijvoorbeeld een kopie van de milieuvergunning vragen. Heeft u deze gegevens niet voor handen dan is het gemeentelijk archief de informatiebron.
Na de opname ordent onze taxateur de verkregen informatie en vult deze waar nodig aan door zelfstandig onderzoek te doen, bijvoorbeeld bij het kadaster en de provincie. Vervolgens worden alle zaken verwerkt in een taxatierapport. Alle relevante informatie wordt hierin verwerkt en leidt vervolgens tot vaststelling van de taxatiewaarde.

De minnelijke waardering
Ingeval een taxatie moet plaatsvinden ten behoeve van aangifte van een belasting, kan de belastingplichtige (meestal zijn accountant) de inspecteur verzoeken mee te werken aan een zogenoemde
“minnelijke” waardering, thans genoemd een “gezamenlijke vaststelling” . In dit geval wordt de taxatie uitgevoerd door twee taxateurs, te weten één taxateur van de Belastingdienst en één taxateur, aan te wijzen door de belastingplichtige. Deze twee taxateurs bepalen de waarde bindend, zodat geen van beide partijen hierop kan terugkomen. Deze vorm van waardering vindt met name bij erfbelasting, bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging en boedelverdeling plaats.

           Inzicht

                     Kennis

                                 kunde

 
 
     
  Nieuw voor ondernemers